CAMBRIDGE DAYS

Always guided by our wish to help in the education of our students, to do our best and offer the best services, the school will do this year, as the previous four years, some mock  Cambridge exams for students from 6th Primary to 4th Secondary Education (according to the European common reference framework: A1,A2, B1,B2)

Apart from that, the novelty of this course will be to let them take the official exams if you, parents agree to that.

We will inform you, personally, of the results of the exam, the price of the official test and the place where they should go,  through your children and using the school agenda, if it was the case.

This matter, as many others, is one of the goals that we  have inside our project “Walking towards a multilingual school”, where we aim to learn foregin languages, a clear objective of the global society where we live.

CAMBRIDGE DAYS

Sempre guiats pel nostre desig d’ajudar en l’educació del nostre alumnat, anar millorant i oferir els millors serveis; l’escola farà aquest curs per quart any consecutiu una prova pilot a alguns alumnes des de 6è a 4t d’ESO en les mateixes instal·lacions escolars, dels exàmens  d’A2, B1 i B2 (segons el Marc de referència comú europeu).

Tanmateix la novetat d’aquest curs serà presentar-los, als exàmens oficials si aproven l’examen pilot i si vosaltres com a pares doneu el consentiment per fer l’examen.

Dels resultats de l’examen pilot, del cost del dret d’examen oficial i del lloc on haurien de fer l’examen us n’informarem a través dels vostres fills/es via agenda, personalment.

Aquest, com tants altres, és un dels reptes que tenim dintre del nostre projecte ‘Caminem cap a l’escola multilingüe’, que  promou l’aprenentatge de les llengües estrangeres, objectiu fonamental per la societat globalitzadora en la que vivim.

CAMBRIDGE DAYS

Siempre guiados por nuestro deseo de ayudar en la educación de nuestro alumnado, ir mejorando y ofrecer los mejores servicios; la escuela hará este curso por cuarto año consecutivo una prueba piloto a algunos alumnos desde  6º hasta 4º de la ESO en las mismas instalaciones escolares de los exámenes de Cambridge  d’A2, B1 i B2 (según el Marco de referencia común europeo).

De todas maneras la novedad de este curso será presentarlos, a los exámenes oficiales si aprueban el examen piloto y si vosotros como padres dais vuestro consentimiento para hacer el examen. De los resultados del examen piloto, del coste del examen oficial y del sitio donde deberían hacer la prueba se os informará a través de vuestros hijos vía agenda, personalmente. 

Este, como tantos otros, es uno de los retos que tenemos dentro de nuestro proyecto ‘Caminamos hacia la escuela  multilingüe’, que promueve el aprendizaje de las lenguas extranjeras, objetivo fundamental para la sociedad globalizadora en la que vivimos.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.