TRAVELER BOOK

This course we have started the English project with the P-5 and Initial Primary Cycles’ students. Every week they carry the English book in order to read it with their parents at home. They draw a picture and, in the case of the older ones, do a short activity related with the story.

Students are enjoying a lot and families are getting very involved.

TRAVELER BOOK

Aquest curs hem engegat el projecte d’anglès amb els alumnes de P-5 i Cicle Inicial de Primària. Cada setmana porten el llibre per poder llegir-lo a casa amb els pares i fan un dibuix i, en cas dels més grans, una petita activitat d’allò que més els ha agradat de la lectura.

Els alumnes estan gaudint molt de l’activitat i les famílies s’estan implicant molt.

TRAVELER BOOK

Este curso hemos iniciado el proyecto de inglés con los alumnos de P-5 y Ciclo Inicial de Primaria. Cada semana llevan el libro para poder leerlo en casa con los padres y hacen un dibujo y, en caso de los más grandes, una pequeña actividad de lo que más les ha gustado de la lectura.

Los alumnos están disfrutando de la actividad y las familias se están implicando mucho.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.