UNDER THE SEA

Students of 5th grade of Primary school do Arts and Crafts subject in English. One of the activities they have done is an individual handwork about the seabed. It is a drawing of the seabed with colourful markers in a plastic folder and once finished, you introduce a black sheet inside it.  On the other hand they made a magnifying glass with a white cardboard. It is also necessary to put it inside the plastic folder and then the magic appears because this will allow you to see the magic seabed drawn.

The students had the great idea of sharing their handworks with kindergarten and everything in English classes. Wonderful!

EL FONS MARÍ

Els alumnes de 5è de Primària fan les classes de plàstica en anglès anomenant-se  “Arts and Craft”. Una de les activitats que han realitzat és un treball manual individual sobre el fons marí. Es tractava de fer un dibuix del fons marí amb retoladors de colors en un portafolis de plàstic i un cop acabat introduir un foli negre dins. Per un altre costat fer un dibuix d’una lupa en una cartolina blanca que a l’introduir-la també dins del portafolis permet fer una màgia per veure el fons marí dibuixat. 

Els alumnes van tenir la genial idea de compartir els seus treballs amb els més petits de l’escola i tot en les classes d’anglès. Meravellós!

BAJO EL MAR

Los alumnos de 5º de Primaria hace las clases de Plástica en lengua inglesa llamándose así “Arts and Craft”. Una de las actividades que han realizado es  un trabajo manual individual sobre el fondo marino. Se trata de hacer un el dibujo de un fondo marino con rotuladores de colores en un portafolio de plástico y una vez terminado introducir un folio negro dentro. Por otro lado hacer una lupa con cartulina blanca que al introducirla también dentro permitirá hacer una magia para ver el fondo marino dibujado.

Los alumnos tuvieron la genial idea de compartir sus trabajos con los peques de la escuela y todo en las clases de inglés. Maravilloso!

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.