SCHOOL TRIP

A group of fifth graders went to a rural house in “La Atmetlla del Vallès, Barcelona,” for three days. The house was sourranded by a garden and many places to play, so students did various activities, all aimed at non-formal education. 

They did many activities, such as dynamics in order to get to know each other better, adventure sports, hiking in the mountains and games. All those activities were managed by professors of an English academy called “Chaplins”. School teachers aided actively during the development of the activities. 

The experience was very positive and enriching for the students. They learned a lot of English vocabulary and they specially improved the comunication skill in a foreign language. They had fun and they made new friends.

VIATGE ESCOLAR

Un grup de cinquè de primària va anar a una casa rural a “La Atmetlla del Vallès, Barcelona”. Van anar-hi tres dies. La casa està envoltada per un jardí i molts llocs per jugar, així que els alumnes van fer diverses activitats, tot enfocat a educació no formal.

Van fer moltes activitats, com dinàmiques de conèixer a l’altre, esports d’aventura, senderisme i jocs. Tot aquestes activitats van ser dirigides per professors d’una acadèmia anglesa, la Chaplin. Els mestres de l’escola també estaven ajudan durant el desenvolupament de les activitats. L’experiència va ser molt positiva i enriquidora pels alumnes. Van aprendre molt vocabulari en anglès i especialment van millorar la comunicació en llengua estrangera. Van divertir-se i van fer nous amics.

VIAJE ESCOLAR

Un grupo de quinto de primaria fue a una casa rural en “La Atmetlla del Vallès, Barcelona,” durante tres días. La casa estaba rodeada por un jardín y muchos lugares para jugar, así que los alumnos hicieron varias actividades, todas orientadas a educación no formal.

Hicieron muchas actividades, como dinámicas a orden de recibir para conocerse mejor, deportes de aventura, senderismo a los montes y juegos. Todas estas actividades fueron dinamizadas por profesores de una academia inglesa Chaplin. Los maestros escolares también estuvieron activos durante el desarrollo de las actividades. La experiencia fue muy positiva y enriquecedora para los alumnos. Aprendieron mucho vocabulario en inglés y ellos especialmente mejoraron la comunicación en lengua extranjera. Se lo pasaron muy bien e hicieron nuevos amigos.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.