TEACHING THE YOUNGERS

The 5th grade primary students have been teachers for one day. They have taught English to the little ones (P-5 and 1st grade primary). They have had a lot of fun while we were learning.

ENSENYAR ELS JOVES

Els alumnes de 5è de primària han estat mestres per un dia. Han ensenyat anglès als més petits (P-5 i 1r de primària). S’han divertit molt mentres estaven aprenent.

ENSEÑANDO A LOS JÓVENES

Los alumnos de 5º de primaria han sido maestros por un día. Han enseñado inglés a los más pequeños (P-5 y 1º de primaria). Se han divertido mucho mientras estaban aprendiendo.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.