THE  ANIMALS  FARM

In the class we are studying the farm. The teacher explains the different tasks of the farmer in the field. It’s hard working but healthy.

There are lots of animals on the farm. Everyone needs food and care.

Some children have brought an animal that they have at home. We have made lots of games with them. The funniest activity is to guess what animal it is, by listening to the sound they make. 

The first student, who guesses the animal by listening to its sound, must say its name in English. We are having fun while learning new vocabulary!

ELS ANIMALS DE LA GRANJA

A la classe estem estudiant la granja. La professora explica les tasques que fa el granger en el camp. Són feines dures però molt saludables.

Hi ha molts animals a la granja. Cadascun necessita un menjar i atenció.

Alguns nens han portat  un animal que tenen a casa. Hem fet molts jocs amb ells. L’activitat més divertida és endevinar quin animal és, escoltant els sons que fa.

El primer estudiant que endevina l’animal escoltant el  seu so, ha de dir el seu nom en anglès.

Ens divertim mentre estem aprenent vocabulari nou!

LOS ANIMALES DE LA GRANJA

En clase estamos estudiando la granja. La profesora explica los trabajos que realiza el granjero en el campo. Son trabajos duros pero muy saludables.

Hay muchos animales en la granja. Cada uno necesita comida y atenciones.

Algunos niños han traído un animal que tienen en casa. Hemos hecho muchos juegos con ellos. La actividad más divertida es adivinar qué animal es, escuchando el sonido que emite.

El primer estudiante que adivina el animal escuchando su sonido, ha de decir su nombre en inglés.

Nos divertimos mientras estamos aprendiendo vocabulario nuevo!

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.