THE NUMBERS AND COLOURS

The students three years old can choose a game. They have balls, dolls, animals …, but often they pick up cars. They play car driving and parking in the garage.

Each car has a different colour and parked on a floor.

The children must tell the numbers of the floor and the colors of the cars in English.

ELS NOMBRES I ELS COLORS

Els alumnus de P-3 poden triar un joc. Tenen pilotes, nines, animals …, però sovint agafen els cotxes. Juguen a conduir  i aparcar els cotxes al garaig.

Cada cotxe té un color diferent i s’aparca en un pis del garaig.

Els nens han de dir els nombres dels pisos i els colors dels cotxes en anglès.

NÚMEROS Y COLORES

Los alumnos de P-3 pueden escoger un juego. Tienen pelotas, muñecas, animales …, pero con frecuencia cogen los coches. Juegan a conducir y aparcar coches en el garaje.

Cada coche tiene un color diferente y se aparca en un piso del garaje.

Los niños deben decir los nombres de los pisos y el color de los coches en inglés.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.