THE WEATHER

An active and funny game to learn the weather in English!

The game consists in handing out one weather flash card to every participant: sunny, cloudy, rainy, snowy… Each participating student makes a row to do a race. There must always be two flash cards repeated from each atmospheric time. The game controller takes a flash card and shouts his name out loud. Then, the two participants who have the same flash card must run towards the game controller. Also they must shake hands with the game controller and come back as quickly as possible. Even though, the main objective is not the race, it is to enjoy and to learn the weather flash cards. 

First of all, it was a bit difficult to understand the rules of the game but we laughed a lot and we learned the weather in English. 

Surely we will play again!

THE WEATHER

Un joc actiu i divertit per aprendre a dir el  temps que fa en anglès!

Consisteix en repartir una carta a cada participant del grup amb un dibuix referent al temps: sol, sol i núvol, núvol, pluja o neu. El participants es col·loquen en fila per realitzar una carrera.  Sempre hi ha d’haver dues cartes repetides de cada efecte atmosfèric. L’adult que porta el joc treu una carta i diu el seu nom en anglès. Llavors els dos participants que tenen la mateixa carta han de sortir corrents cap a l’adult, xocar la seva mà i tornar a lloc tot el més ràpid possible. L’objectiu principal no és la carrera en sí sinó passar-ho bé i distingir les cartes per aprendre el  seu nom en anglès. 

Al principi ens va costar una mica entendre la dinàmica del joc però vam riure molt i vam aprendre el temps en anglès sense adornar-nos compte. Segur que tornarem a jugar!!

THE WEATHER

Un juego activo i divertido  para aprender a decir el tiempo que hace en inglés!

Se trata de repartir una carta a cada participante del  grupo con dibujos de efectos atmosféricos referidos al tiempo: sol,  sol y nubes, nublado, lluvia, nieve. Los participantes se sitúan en línea recta para realizar una carrera. Siempre tiene que haber dos  cartas repetidas de cada efecto atmosférico El adulto que lleva el juego saca una carta y dice el nombre de ella en inglés. Entonces los dos participantes  que la tienen la misma carta han de correr hacia el adulto, darle una palmada en la mano y volver corriendo a su sitio lo más deprisa posible. El objetivo principal no es la carrera en sí,  sino pasarlo bien y distinguir las cartas para ir aprendiéndolas en inglés.

Al principio nos costó un poco entender la dinámica del juego pero nos reímos mucho y aprendimos el tiempo en inglés sin darnos cuenta. Seguro que volveremos a jugar!

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.