T.V. PROGRAMMES

6th graders have made different TV programmes such as TV News, Cooking programmes and contests. They have improved their vocabulary in English while they were recording their shows. Watch our videos!

PROGRAMES DE TELEVISIÓ

Els alumnes de sisè de primària han inventat diferents programes de televisió (Telenotícies, programes de cuina, concursos…) per tal de millorar la seva creativitat i competencia oral en anglès. Mira els nostres vídeos!

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Los alumnos de sexto de primaria han inventado diferents programas de televisión (Telenoticias, programas de cocina y concursos… para mejorar su creatividad y competencia oral en inglés. Mira nuestros vídeos!

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.