1st PRIMARY SHOPPINGLIST

In Y1, students don’t use a book in the English class. They learn English through games, songs, stories, theatre and oral activities. That’s why, the new materials, bought thanks to the Erasmus + grant, are very useful to develop this subject. In the following photos, we can see the Y1 kids reviewing the food vocabulary, the numbers and the linguistic structures with the game “The shopping list”, part of the new materials.

1st PRIMARY SHOPPINGLIST

El curs de 1r de Primària no fan servir llibres de text per treballar l’anglès, sinó que aprenen anglès mitjançant jocs, teatre, activitats orals, cançons i contes. Per això, el material que hem adquirit gràcies a la beca Erasmus + esdevé molt útil i adient per dur a terme aquesta assignatura. En aquestes fotografies pot veure com l’alumnat repassa el vocabulari del menjar, els números i les estructures lingüístiques corresponents amb el joc “The shopping list”, que forma part del nou material.

1st PRIMARY SHOPPINGLIST

El curso de 1º de Primaria no usa libros de texto para trabajar inglés, sino que el alumnado aprende inglés a través de juegos, teatro, actividades orales, canciones y cuentos. Por eso, el material adquirido gracias a la beca Erasmus + resulta muy útil y adecuado para llevar a cabo esta asignatura. En estas fotografías se puede ver al alumnado repasar el vocabulario de la comida, los números y las estructuras lingüísticas pertinentes mediante el juego “The shopping list”, que forma parte del nuevo material.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.