PISSARRES BLANQUES

Thanks to the Erasmus + grant, the school has gotten some white boards to use them as a learning tool during the lessons. This way, students can play games, practice new contents, share previous knowledges, etc. We have learnt to work with white boards during our stay in Birdwell School in Bristol and now we would like to introduce this resource in our school.

PISSARRES BLANQUES

Gràcies a la beca Erasmus +, l’escola ha pogut adquirir un seguit de pissarres blanques per incloure-les com a eina pedagògica a l’hora de fer les classes. D’aquesta manera, es poden fer jocs, practicar nous continguts, compartir coneixements previs sobre un tema, etc. Vam aprendre a treballar amb pissarres blanques durant la nostra estada a la Birdwell School de Bristol i ara volem introduir aquest recurs a la nostra escola.

PISSARRES BLANQUES

Gracias a la beca Erasmus +, la escuela ha podido adquirir pizarras blancas para introducirlas como herramienta pedagógica en las clases. De esta forma, se pueden realizar juegos, practicar nuevos contenidos, compartir conocimientos previos sobre un tema, etc. Aprendimos a trabajar con pizarras blancas durante nuestra estancia en la Birdwell School de Bristol y ahora queremos introducir este recurso en nuestra escuela.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.