NOU MATERIAL ERASMUS +

Thanks to the Budget given by the Erasmus + grant, the school has been able to acquire new material to work the English language, and also to develop topics from other subjects in English. We have bought some reading books; some games to work several grammatical structures; and also books about different topics as the Middle Ages, the Romans, the Prehistory, the weather, how the plants grow, etc.

NOU MATERIAL ERASMUS +

Gràcies al finançament de la beca Erasmus +, l’escola ha pogut adquirir nou material per treballar l’anglès i per desenvolupar temes d’altres assignatures en anglès. S’han comprat libres de lectura de tots nivells; jocs per treballar estructures lingüístiques i llibres de temàtiques diverses, com ara l’edat mitjana, els romans, la prehistòria, el clima, el creixement de les plantes, etc.

NOU MATERIAL ERASMUS +

Gracias a la financiación de la beca Erasmus +, la escuela ha podido adquirir nuevo material para trabajar el inglés y también para desarrollar temas de otras asignaturas en inglés. Se han comprado libros de lectura de todos los niveles; juegos para trabajar varias estructuras lingüísticas y libros de temáticas variadas, como la Edad Media, los romanos, la prehistoria, el clima, el crecimiento de las plantas, etc.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.