SO MIDDLE AGES IN ENGLISH

One of the aims of the Erasmus + project was preparing material to teach some topics in English. That’s why, we have prepared some materials to work the Middle Ages in English with the students of 2nd of ESO and we have carried on some lessons in English.

ESO MIDDLE AGES IN ENGLISH

Un dels objectius del projecte Erasmus + consistia en preparar material per fer temes d’assignatures no lingüístiques en anglès. Així, per exemple, hem preparat material per treballar l’edat mitjana en anglès amb l’alumnat de 2n d’ESO i hem dut a terme unes quantes sessions de socials en anglès.

SO MIDDLE AGES IN ENGLISH

Uno de los objetivos del proyecto Erasmus + consistía en preparar material para hacer temas de asignaturas no lingüísticas en inglés. Así, por ejemplo, hemos preparado material para trabajar la edad media en inglés con el alumnado de 2º de la ESO y hemos llevado a cabo unas cuantas sesiones de sociales en inglés.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.