POLYGONS

In order to learn the regular polygons, we have used the material shown in the photos so students could learn them with a more manipulative and visual activity. Each polygon has the numbers of sides and his name.

POLYGONS

Per tal de treballar els polígons regulars, hem dut a terme aquest material perquè sigui més manipulatiu i visual. Cada polígon té el seu nom i el número de costats.

POLYGONS

Para trabajar los polígonos regulares, hemos realizado este material para que sea más manipulativo y visual. Cada polígono tiene su nombre y número de lados.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.