SOME/ANY

In 1st of ESO, we have worked the articles some/any in English through several dialogues that students have created as if they were in the supermarket. First, we have worked the fod vocabulary and we have learnt the structures they had to use (Do you have some apples, please? We don’t have any apples here, etc.). Then, we have split the class in two groups: the sellers and the buyers. This way, some dialogues were created and the students have repeated the structures with the several pairs. It’s a good way to internalise the vocabulary and the grammar of the unit.

SOME/ANY

A 1r de l’ESO, hem treballat els articles some/any en anglès a través de diversos diàlegs que l’alumnat ha creat com si estiguessin en un supermercat. Primer hem treballat el vocabulari del menjar i després hem après les estructures que havien d’utilitzar (Do you have some apples, please? We don’t have any apples here, etc.). Després, hem dividit la classe en dos grups: uns feien de venedors i uns altres de compradors. D’aquesta forma, s’han generat diversos diàlegs que els i les alumnes han repetit amb diferents parelles que anar interioritzant les noves estructures.

SOME/ANY

A 1r de l’ESO, hem treballat els articles some/any en anglès a través de diversos diàlegs que l’alumnat ha creat com si estiguessin en un supermercat. Primer hem treballat el vocabulari del menjar i després hem après les estructures que havien d’utilitzar (Do you have some apples, please? We don’t have any apples here, etc.). Després, hem dividit la classe en dos grups: uns feien de venedors i uns altres de compradors. D’aquesta forma, s’han generat diversos diàlegs que els i les alumnes han repetit amb diferents parelles que anar interioritzant les noves estructures.

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.